SIA “LemonBaltic” Privātuma politika (Private Policy)

SIA “LemonBaltic” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.440103821116, juridiskā adrese: Ropažu iela 60a, Rīga, LV-1006, Latvija) (turpmāk – LemonBaltic), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā LemonBaltic apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko LemonBaltic ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

 • Personas datu ievākšana un izmantošana

  • Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat LemonBaltic pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

  • LemonBaltic informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.smilemore.lv paziņojumi, atgādinājumi, atbildes uz jautājumiem kā arī speciālos piedāvājumus un citu atbilstošu informāciju lai uzlabotu servisu nākotnē.

  • Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.smilemore.lv, LemonBaltic vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.smilemore.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

   • tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

   • katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

   • www.smilemore.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

   • IP adreses;

   • citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.smilemore.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

 • Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

  • LemonBaltic personas datu apstrādes mērķi:

   • klienta identificēšana;

   • pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

   • efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;

   • biznesa plānošana un analītika;

   • personāla atlase un vadība;

   • pieteikumu izskatīšana un apstrāde;

   • preču reklamēšana un izplatīšana jeb komerciāliem nolūkiem.

  • LemonBaltic personas datus tiesiskais pamats:

   • juridiskā pienākuma izpilde;

   • leģitīmās intereses nodrošināšana;

   • līguma noslēgšana vai izpilde;

   • datu subjekta piekrišana.

 • Personas datu glabāšanas ilgums

  • LemonBaltic glabā personas datus atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

   • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LemonBaltic var realizēt savas leģitīmās intereses;

   • kamēr LemonBaltic pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

   • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 • Sīkdatnes

 • Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot LemonBaltic mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

 • LemonBaltic izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

  • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

  • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

  • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

 • Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LemonBaltic leģitīmā interese.

 • LemonBaltic neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc LemonBaltic informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

 • LemonBaltic nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.smilemore.lv lietotājs paliks anonīms.

 •  LemonBaltic mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

 • Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).

 • Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

 • Personas datu saņēmēji

  • Likumā noteiktos gadījumos LemonBaltic var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat LemonBaltic var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

  • Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

 • Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

  • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LemonBaltic par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz rakstveida iesniegums, iesniedzot LemonBaltic birojā Rīgā, Ropažu ielā 60A, Rīgā, LV-1006 uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

  • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

  • LemonBaltic veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

  • Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

  • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

  • Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, ko lietotājs informē ar e-pasta starpniecību.

 • Izmaiņas Privātuma politikā

 • LemonBaltic pieņem, ka pirms www.smilemore.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. LemonBaltic ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.smilemore.lv.